Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên rừng Dẻ anh (Castanopsis piriformis Hickel&A.Camus) tại Lâm Đồng

Ngô Văn Cầm

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Bá Văn

Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật Lâm sinh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Dẻ anh là loài cây có khả năng tái sinh tự nhiên chồi và hạt tốt. Kết quả nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên rừng Dẻ anh tại Lâm Đồng cho thấy, mật độ tái sinh Dẻ anh có sự biến động lớn từ 167 – 2.417 cây/ha và tập trung chủ yếu ở độ cao dưới 1.500 m, tỷ lệ số cây tái sinh triển vọng không cao (< 34,5%). Số loài tham gia vào công thức tổ thành dao động từ 4 – 8 loài, hệ số tổ thành của Dẻ anh có sự chênh lệch rất lớn 0,1 – 1,9. Với độ cao trên 1.500 m thì Dẻ anh không có tên trong công thức tổ thành và số cây tái sinh có triển vọng không có. Phân bố số cây Dẻ anh tái sinh theo cấp chiều cao không liên tục. Chất lượng cây tái sinh ở cấp chất lượng trung bình và tốt là chủ yếu (chiếm > 60%), Dẻ anh có khả năng tái sinh hạt tốt hơn chồi.

Từ khoá: Tái sinh tự nhiên, Dẻ anh, Lâm Đồng.

(Trang 1196-1202)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]