Tìm hiểu tác động của Auxin và Gibberelline đến khả năng ra rễ của hom giâm Sao đen

Bùi Trung

Trường THPT A Lưới, Thừa Thiên Huế

TÓM TẮT

Kết quả nghiên cứu tác động của Auxin và Gibberelline đến khả năng ra rễ của hom giâm Sao đen tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho thấy, NAA có tác dụng kích thích ra rễ, còn GA3 lại ức chế ra rễ. Nồng độ NAA thích hợp cho khả năng ra rễ của hom giâm Sao đen là 1000ppm với thời gian nhúng hom giâm 5 giây. Nồng độ càng cao và thời gian nhúng hom giâm càng lớn thì khả năng ức chế của NAA và GA3 càng mạnh. Hom giâm 1 tuổi có khả năng ra rễ tốt hơn hom giâm 2 và 3 tuổi.

Từ khóa: A Lưới, Sao đen, Giâm hom.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhân giống sinh dưỡng đang được đưa vào sử dụng ngày càng nhiều và đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất giống cây rừng ở nhiều nước trên thế giới và cả ở nước ta. Trong thực tiễn sản xuất, các phương pháp nhân giống sinh dưỡng rất phong phú, hiện nay được ưa chuộng nhất là chiết, ghép, giâm hom và nuôi cấy mô.

(Trang 1170-1175)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]