Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích Gibberelline GA 4/7 tới sự ra hoa của vườn giống Thông nhựa

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Nguyễn Tuấn Hưng

Nguyễn Đức Kiên, Hà Huy Thịnh

Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Nghiên cứu kích thích ra hoa sớm và với số lượng lớn là một hướng nghiên cứu quan trọng trong cải thiện giống cây rừng nhằm rút ngắn chu kỳ chọn giống và tăng sản lượng hạt giống, đáp ứng nhu cầu trồng rừng. Trong nhóm các hóa chất sử dụng kích thích ra hoa thì nhóm Gibberrelin đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng, đặc biệt là áp dụng cho các loài thông. Thông không chỉ là những loài cây lâu ra hoa mà thời gian từ khi ra hoa đến khi thu hái hạt kéo dài gần 2 năm, chưa kể đến chu kỳ sai quả của chúng. Mục tiêu của thí nghiệm này là tìm ra thời điểm tối ưu và nồng độ Gibberelline GA4/7 thích hợp nhất đối với loài Thông nhựa (Pinus merkusii).

Kết quả cho thấy việc dùng chất kích thích Gibberelline GA4/7 đúng thời điểm và đúng liều lượng đã làm tăng số lượng nón đực và nón cái một cách đáng kể so với công thức đối chứng không tác động. Mỗi dòng cây ghép khác nhau lại có phản ứng với liều lượng Gibberelline GA4/7 là khác nhau. Tuy nhiên, liều lượng phù hợp nhất cho hầu hết các dòng cây Thông nhựa ghép ở giai đoạn 11 tuổi là 150mg/cây và thời gian tối ưu nhất để kích thích là vào tháng 10 hàng năm.

Từ khoá: Thông nhựa, Gibberelline GA4/7

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]