Kết quả về khả năng thấm thuốc bảo quản B (NAF + NA2B4O7 ) đối với mây Calamus, giang Macclurochloa làm hàng thủ công mỹ nghệ

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Hoàng Thị Tám

Phòng Nghiên cứu Bảo quản Lâm sản

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Với thuốc NaF + Na­­2B4O7 5% tẩm theo phương pháp ngâm thường. Kết quả nghiên cứu về khả năng thấm thuốc bảo quản B cho từng loại hình nguyên liệu mây, giang làm hàng thủ công mỹ nghệ theo phương pháp ngâm thường đãxác định được: Mây chẻ sợi tại độ ẩm 48% đạt lượng thuốc thấm 29,71g/kg mây nguyên liệu; Ruột mây tại độ ẩm 30,85 đạt lượng thuốc thấm 33,89g/kg mây nguyên liệu; Giang chẻ thanh tại độ ẩm 48,79 đạt lượng thuốc thấm 1,09kg/m3; Giang chẻ nan tại độ ẩm 24,97% đạt lượng thuốc thấm 26,57g/kg giang chẻ nan. Các kết quả nghiên cứu trên đạt hiệu lực tốt đối với nấm mốc và mọt gây hại.

Từ khoá: Thuốc bảo quản B, Mây, Giang, Hàng thủ công mỹ nghệ

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]