TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CẢM ỨNG CHO CÂY KEO LAI BẰNG SỬ DỤNG VI KHUẨN NỘI SINH

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Vũ Văn Định

Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật tỉnh Lào Cai

TÓM TẮT

Vi sinh vật nội sinh là những vi sinh vật sống trong mô tế bào của cây chủ, không gây bệnh cho cây và thiết lập mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Các vi sinh vật nội sinh này thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây chủ vì đã tạo ra một hàng rào kiểm soát sinh học bằng việc tiêu diệt trực tiếp các mầm bệnh đã xâm nhiễm vào cây chủ. Cây chủ không bị bệnh hoặc bị bệnh ở mức độ nhẹ đến trung bình phân lập được vi khuẩn nội sinh kháng nấm gây bệnh trong khi đó cây bị bệnh ở mức độ nặng, rất nặng hoàn toàn không có vi khuẩn nội sinh kháng nấm gây bệnh và sự khác biệt này còn thể hiện về mật độ tế bào hữu hiệu của vi khuẩn trên các cây chủ có mức độ bị bệnh khác nhau. Cây khoẻ (không bị bệnh) có mật độ vi khuẩn cao hơn cây bị bệnh. Chủng vi khuẩn B03 có hiệu lực cao, nhiễm cho cây Keo lai ở giai đoạn 2 tháng tuổi với liều lượng 15ml/cây, mật độ là 1×105 CFU/ml, cây con có khả năng kháng bệnh đối với nấm Colletotrichum gloeosporioides gây hại và sinh trưởng nhanh hơn so với đối chứng.

Từ khóa: Kháng bệnh cảm ứng, Keo lai, Vi sinh vật nội sinh

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]