Nuôi cấy mô một số giống Keo lai mới chọn tạo

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Phương pháp nhân giống bằng nuôi cấy mô cho 3 dòng keo lai BV71, BV73, BV75 mới chọn tạo được áp dụng như các dòng keo lai khác. Hoá chất để khử trùng thích hợp là HgCl2 nồng độ 0,1%. Thời gian khử trùng là 8 phút. Môi trường nhân chồi : MS* (cải tiến) + BAP 1,5 mg/l cho cả 3 dòng, hệ số nhân đạt 75 đến 8,2 chồi/ cụm.Môi truờng ra rễ : 1/2 MS* (cải tiến)+ IBA 1,5 mg/l tỷ lệ ra rễ đạt từ 89,45% đến 92,27%. Trong giai đoạn nhân chồi có thể phối hợp giữa IBA 1,5 mg/l +NAA 0,5mg/l để nâng cao chất lượng chồi. Tỷ lệ sống của cây đạt trên 90% cho cả 3 dòng

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]