Loài Giổi Annam (Michelia gioii (A. chev.) Sima & H. Yu) thuộc họ Mộc Lan (Magnoliaceae) ở Việt Nam

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO.

Giổi Annam (Michelia gioii (A. Chev.) Sima & H. Yu) phân bố chủ yếu ở miền Bắc Việt Nam, lần đầu tiên năm 1918 được A. Chevalier công bố trên tạp chí Bulletin Economique (de l’Indochine) 21: 790 với tên Talauma gioi A. Chev. Tuy nhiên, từ lâu loài này không được nhắc đến trong các tài liệu về phân loại thực vật của Việt Nam cũng như là câu hỏi của nhiều nhà thực vật học Việt Nam về sự tồn tại của loài này ở Việt Nam. Dựa trên các tiêu bản gốc do Service forestier thu năm 1917 ở miền Bắc Việt Nam mang số hiệu 38204, Fleury in Chevalier thu ngày 9 tháng 5 năm 1914 tại Nghệ An mang số hiệu 30158, hiện đang được lưu trữ tại Bảo tàng tự nhiên Paris, Pháp; dựa trên các đặc điểm hình thái của các mẫu vật và so sánh với các bản mô tả gốc và của các tác giả khác, loài giổi Annam này được khẳng định. Tên địa phương của Michelia gioii (A. Chev.) Sima & H. Yu được lấy theo đúng tên ban đầu được ghi trên tiêu bản gốc (Giổi Annamite).

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]