Ứng dụng chế phẩm viên nén vi sinh hỗn hợp MF1 cho cây thông và bạch đàn ở vườn ươm

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Nguyễn Hoài Thu

Nguyễn Mạnh Hà, Đặng Như Quỳnh

Phòng nghiên cứu Bảo vệ Thực vật rừngViện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Với mục tiêu góp phần đẩy mạnh công tác trồng rừng trong cả nước, bằng biện pháp tạo ra những cây con có chất lượng cao cho trồng rừng, đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén cho bạch đàn, thông trên các lập địa thoái hóa” đã nghiên cứu thành công chế phẩm viên nén hỗn hợp vi sinh vật, ký hiệu MF1 (bao gồm 33% bột apatit; 23% chất mùn hữu cơ; 30% chất giữ nước; và 14% nấm ngoại cộng sinh (Pt), vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật đối kháng với nấm gây bệnh và lượng nhỏ các phụ gia khác) cho thông và bạch đàn. Bài báo trình bày kết quả việc đánh giá hiệu lực của chế phẩm ở các công thức khác nhau dựa vào các chỉ tiêu: sinh trưởng, sinh khối, tỷ lệ bị bệnh, tỷ lệ cộng sinh. Kết quả tìm ra được công thức thích hợp nhất cho cây con ở vườm ươm là công thức 1 (bón chế phẩm viên nén 1,7gam/cây).

Từ khóa:Viên nén vi sinh hỗn hợp, bạch đàn, thông, vườn ươm.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]