Kết quả khảo sát độ bền tự nhiên của 7 loại gỗ rừng trồng đối với hà hại gỗ

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Vũ Văn Thu

Phòng NC Bảo quản Lâm sản

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Kết quả khảo sát độ bền tự nhiên của 7 loài gỗ rừng trồng đối với Hà hại gỗ, cho thấy độ bền tự nhiên của gỗ Bạch đàn trắng tốt hơn so với gỗ Mỡ, Keo lai, Keo tai tượng, Keo lá tràm, Thông mã vĩ, Bạch đàn Urophylla. Tuy nhiên, độ bền tự nhiên đó cũng chỉ tồn tại được 2 đến 4 tháng trong môi trường nước biển nếu không bảo quản thích đáng .

Từ khoá: Độ bền tự nhiên, Hà hại gỗ

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]