Hội thảo về Phục hồi rừng bị thoái hóa và Quản lý rừng bền vững

Hội thảo về Phục hồi rừng bị thoái hóa và Quản lý rừng bền vững sẽ được tổ chức từ ngày 1-12 tháng 7 năm 2014 tại Vân Nam, Trung Quốc. Hội nghị được tổ chức bởi Trung tâm Đào tạo Côn Minh với sự tài trợ của Mạng lưới Châu Á – Thái Bình Dương về Phục hồi và Quản lý rừng bền vững (APFNet). Những người quan tâm đến Hội thảo này được yêu cầu nộp đơn xin trước ngày 16 tháng 5 và báo cáo nghiên cứu trước ngày 1 tháng 6 năm 2014.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]