Hội nghị quốc tế về rừng ngập mặn ở các nước Châu Á – Thái Bình Dương vì biến đổi khí hậu năm 2014

Hội nghị quốc tế về rừng ngập mặn ở các nước Châu Á – Thái Bình Dương vì biến đổi khí hậu năm 2014 (MAPCVCC-2014) sẽ được tổ chức từ ngày 11-13 tháng 11 năm 2014 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Những người quan tâm đến các bài trình bày hoặc áp phích được yêu cầu nộp tiêu đề và tóm tắt trước ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]