Hội thảo tham vấn Chương trình đào tạo về Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Sau hai năm thực hiện dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững cho các công ty Lâm nghiệp tại Việt Nam”, Trung tâm đào tạo về Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng được thành lập vào ngày 12 tháng 11 năm 2018, trụ sở đặt tại TTNC Lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Dự án cũng đã hỗ trợ Trung tâm đào tạo xây dựng khung chương trình với 8 lĩnh vực chuyên gia và 36 môn học.

Nhằm lấy ý kiến của các bên liên quan cho khung chương trình, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn Chương trình đào tạo về QLRBV và CCR vào ngày 07/3/2019 tại Hà Nội.

Tham dự hội thảo có gần 20 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý như Vụ KHCN và MT trực thuộc Bộ NN & PTNT, các Vụ thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, đại diện các tổ chức như Hội nông dân Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, đại diện Văn phòng tư vấn Dự án và đại diện các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Khung chương trình đào tạo đã nhận được sự hưởng ứng của các đại biểu tham gia Hội thảo. Bên cạnh đó, một số ý kiến đóng góp cũng được đưa ra nhằm hoàn thiện khung chương trình theo hướng thực tế và phù hợp hơn với các văn bản chính sách mới được ban hành.

ĐTHT

 

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]