Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 Số: 177/2007/QĐ-TTg

Mục tiêu tổng quát:

Phát triển nhiên liệu sinh học, một dạng năng lượng mới, tái tạo được để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]