Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Ngày 18/02/2014 Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, Nghị định có hiệu lực bắt đầu  từ 15/04/2014.

Chi tiết Nghị định: Nghi dinh 11_2014_ND_CP

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]