Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 30/10/2014 Thủ tướng chính phủ  đã có Quyết định số: 1976/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Chi tiết theo file đính kèm: QD 1976.QĐ-TTg ngày 30-10-2014 – Quy hoach rung dac dung Vietnam 201414-11-10 QD TTg

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]