Quyết định về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 02 tháng 06 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 846/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]