Danh sách cán bộ trên đại học Viện KHLN năm 2008

TT Họ và tên Trình độ Chức danh, chức vụ
A B C D
1 Nguyễn Hoàng Nghĩa

PGS.Tiến sỹ

NCVCC, Viện trưởng
2 Lương Văn Tiến TSKH CVC, Phó Viện trưởng
3 Võ Đại Hải Tiến sỹ NCVC, Phó viện trưởng
4 Nguyễn Thị Bích Ngọc Tiến sỹ NCVC, Phó Viện trưởng
5 Đoàn Văn Thu Thạc sỹ NCVC, Phó viện trưởng
6 Nguyễn Thị Ngọc Hà Thạc sỹ Kế toán viên
7 Đặng Văn Thuyết Tiến sỹ NCV, Phó phòng
8 Phạm Đức Chiến Tiến sỹ NCV, Phó phòng
9 Đặng Kim Khánh Thạc sỹ Chuyên viên
10 Lương Thế Dũng Thạc sỹ NCV
11 Nông Phương Nhung Thạc sỹ NCV
12 Đỗ Văn Bản Thạc sỹ NCVC,Trưởng phòng
13 Lê Thu Hiền Thạc sỹ NCV, Phó phòng
14 Vũ Văn Cần Thạc sỹ NCV
15 Lê Viết Lâm Tiến sỹ NCV
16 Nguyễn Tử Kim Thạc sỹ NCV
17 Trần Văn Con Tiến sỹ NCVC, Trưởng phòng
18 Trần Lâm Đồng Thạc sỹ NCV, Phó phòng
19 Dương Tiến Đức Tiến sỹ NCV
20 Nguyễn Quang Khải Thạc sỹ NCVC
21 Vũ Đức Năng Thạc sỹ NCV
22 Đặng Thịnh Triều Thạc sỹ NCV
23 Bùi Thanh Hằng Thạc sỹ NCV
24 Trần Văn Đô Thạc sỹ NCV
25 Phan Minh Sáng Thạc sỹ NCV
26 Hoàng Văn Thắng Thạc sỹ NCV
27 Triệu Thái Hưng Thạc sỹ NCV
28 Hoàng Liên Sơn Thạc sỹ NCV, Trưởng phòng
29 Trần Duy Rương Thạc sỹ NCV
30 Lê Quang Trung Thạc sỹ NCV
31 Đỗ Thị Hà Thạc sỹ NCV
32 Trần Thị Thu Thuỷ Thạc sỹ NCV
33 Lê Thanh Chiến Tiến Sỹ NCVC, Trưởng phòng

Tiếp trang 2

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]