Danh sách cán bộ trên đại học của Viện năm 2006

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Năm cấp

Học vị

Năm cấp

Nước cấp

Lĩnh vực nghiên cứu

1

Nguyễn Hoàng Nghĩa

1953

PGS

2004

TS

1987

Hungary

Sinh học, giống, di truyền

2

Ngô Đình Quế

1944

PGS

2004

TS

1991

Tiệp

Lâm sinh

3

Phạm Quang Thu

1959

PGS

2006

TS

1994

VN

Bảo vệ thực vật rừng

4

Lương Văn Tiến

TSKH

5

Võ Đại Hải

1964

TS

1997

VN

Lâm sinh

6

Nguyễn Toàn Thắng

1948

TS

1987

Nga

Cơ khí

7

Nguyễn Huy Sơn

1956

TS

1999

VN

Rừng trồng

8

Phạm Thế Dũng

1955

TS

1990

Nga

Lâm sinh

9

Trần Văn Con

1954

TS

1991

VN

Lâm sinh

10

Lê Thanh Chiến

1952

TS

1990

Đức

Hoá lâm sản

11

Hà Huy Thịnh

1957

TS

1999

VN

Lâm sinh, giống

12

Nguyễn Việt Cường

1962

TS

2003

VN

Sinh học, giống

13

Vương Đình Tuấn

1954

TS

ấn Độ

Sinh học, di truyền

14

Nguyễn Thị Bích Ngọc

1965

TS

2002

VN

Bảo quản gỗ

15

Nguyễn Văn Độ

1947

TS

2004

VN

Côn trùng

16

Dương Tiến Đức

1973

TS

2004

Hàn Quốc

Lâm sinh

17

Nguyễn Văn Đức

1962

TS

2004

VN

Bảo quản gỗ

18

Đặng Văn Thuyết

1969

TS

2004

VN

Lâm sinh

19

Nguyễn Can

1947

TS

2005

VN

Cơ khí

20

Nguyễn Trần Nguyên

1966

TS

2005

Nhật

Sinh học, giống

21

Hoàng Minh Giám

1959

TS

2006

VN

Lâm sinh

22

Phạm Đức Chiến

1967

TS

2006

Ôxtrâylia-Hà Lan

Lâm sinh

23

Hà Thị Mừng

1970

TS

2004

VN

Trồng rừng

24

Lê Viết Lâm

Trung Quốc

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]