Danh sách các ấn phẩm khoa học được công bố năm 2008: Phần II Bài báo khoa học tiếng Việt

II Bài báo khoa học tiếng Việt
1 Hoàng Việt Anh, Lê Quốc Huy, Lê Thành Công, 2008. Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học cho rừng đặc dụng Hương Sơn – Hà Tây. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2008, trang 569-578.
2 Hoàng Việt Anh, Ngô Đình Quế, 2008. Phần mềm đánh giá đất lâm nghiệp FOLES. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2008, trang 649-657.
3 Hoàng Việt Anh, Ngô Đình Quế, 2008. Xác định độ tàn che bằng ảnh viễn thám Aster nghiên cứu thử nghiệm tại lưu vực sông Thạch Hãn, Quảng Trị. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 12 năm 2008, trang 87-90.
4 Bùi Văn Ái, Nguyễn Thị Bích Ngọc, 2008. Kết quả nghiên cứu sử dụng dầu vỏ hạt Điều tạo chế phẩm bảo quản lâm sản. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 12 năm 2008, trang 82-86.
5 Lê Văn Bình, Phạm Quang Thu, 2008. Các loại sâu hại cây Điều tại tỉnh Bình Phước và thử nghiệm phòng trừ một số loài cây hại chính bằng thuốc hoá học và sinh học. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 1 năm 2008, trang 98-105.
6 Lê Văn Bình, Phạm Quang Thu, 2008. Sâu róm bốn chùm lông hại Thông mã vĩ ở tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 6 năm 2008, trang 97-102.
7 Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Toàn Thắng, 2008. Đặc điểm thảm thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sơn – Văn Đàn -Lào Cai. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, số 3 năm 2008, trang 62-66.
8 Trần Văn Con, 2008. Nghiên cứu đặc điểm lâm học rừng sản xuất là rừng gỗ nghèo, lá rộng thường xanh và nửa rụng lá ở các vùng sinh thái khác nhau. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, số 4 năm 2008, trang 92-96.
9 Trần Văn Con, 2008. Bản chất kinh tế của sản xuất lâm nghiệp và tính tất yếu khách quan của quá trình tích tụ ruộng đất. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2008, trang 640-648.
10 Trần Văn Con, Nguyễn Toàn Thắng, 2008. Kết quả xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật tỉa thưa rừng trồng Thông đuôi ngựa thuần loài và Thông đuôi ngựa xen Keo tai tượng ở vùng dự án KFW1. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2008, trang 710-715.
11 Nguyễn Việt Cường, Phạm Đức Tuấn, 2008. Tinh dầu Tràm và tiềm năng phát triển cho các vùng đất có vấn đề. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 7 năm 2008, trang 63-66
12 Nguyễn Văn Cường, 2008. Cây Lai ( Aleurites moluccana ) – Một tiềm năng mới cần được nghiên cứu phát triển. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Gia Lai, số 4 năm 2008, trang 19-22.
13 Trần Văn Đô, Trần Lâm Đồng, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Bá Văn, 2008. Ảnh hưởng của kỹ thuật gieo ươm tới sinh trưởng cây con Giổi bắc (Michelia macclurei Dandy). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2008, trang 687-692.
14 Nguyễn Văn Đức, Trương Quang Chinh, 2008. Kết quả khảo nghiệm hiệu lực của thuốc Mapboxer 30 EC phòng trừ mối cho công trình xây dựng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2008, trang 554-556.
15 Nguyễn Quang Dũng, Phạm Quang Thu, 2008. Bước đầu đánh giá khả năng kháng nấm Quambalaria eucalypti gây bệnh bạch đàn qua khảo nghiệm loài/xuất xứ tại Đại Lải, Vĩnh Phúc. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2008, trang 548-554.
16 Đinh Thanh Giang, Ngô Đình Quế, 2008. Nghiên cứu điều kiện đất đai cho gây trồng Thông mã vĩ vùng Đông Bắc Bộ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 10 năm 2008, trang 82-87.
17 Đinh Thanh Giang, Ngô Đình Quế, 2008. Nghiên cứu đặc điểm đất dưới rừng trồng ngập mặn và mô hình lâm ngư kết hợp vùng ven biển huyện Thái Thụy – Thái Bình. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 11 năm 2008, trang 88-93.
18 Đỗ Thị Hà, 2008. Phát triển kinh tế rừng để bảo vệ rừng và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc. Tạp chí Rừng và Đời sống. Trung ương hội KHKTLN Việt Nam, số tháng 10-2008, trang 42-45.
19 Võ Đại Hải, 2008. Nghiên cứu sinh khối cây cá thể Keo lai trồng thuần loài ở Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 năm 2008, trang 85-90.
20 Võ Đại Hải, 2008. Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên Vối thuốc (Schima wallichii Choisy) tại vùng Tây Bắc Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 4 năm 2008, trang 72-76.
21 Võ Đại Hải, 2008. Nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng Keo lai thuần loài tại một số tỉnh phía Bắc. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, số 4 năm 2008, trang 77-81.
22 Võ Đại Hải, 2008. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng Vối thuốc (Schima wallichii Choisy) vùng Tây Bắc. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 5 năm 2008, trang 100-104.
23 Võ Đại Hải, Trương Tất Đơ, 2008. Đánh giá tác động xã hội của công tác quản lý rừng tại lâm trường Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2008, trang 716-725.
24 Bùi Thanh Hằng, Nguyễn Văn Thịnh, 2008. Bước đầu thử nghiệm một số biện pháp thâm canh rừng Luồng kết hợp canh tác nông nghiệp trên đất trống ở xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 4 năm 2008, trang 785-790.
25 Hà Thị Hiền, 2008. Ảnh hưởng của mức độ che sáng đến sinh trưởng của Dẻ đỏ giai đoạn vườn ươm. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2008, trang 761-765.
26 Lê Đình Khả, Tapio Luoma-Aho, Trần Hồ Quang, Lương Thị Hoan, Vương Hữu Nhi, 2008. Đa dạng di truyền ở các quần thể Căm xe và quan hệ giữa khối lượng hạt với sinh trưởng của cây con. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 3 năm 2008, trang 67-72.
27 Nguyễn Quang Khải, 2008. Kết quả xây dựng mô hình thí nghiệm xúc tiến tái sinh tại Lau Bai, Hòa Bình. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2008, trang 752-760.
28 Nguyễn Dương Khuê, 2008. Mối hại cây chè và kỹ thuật phòng trừ. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 1 năm 2008, trang 557-560.
29 Lê Văn Lâm, Hà Thị Thạo, Nguyễn Thị Bích Ngọc, 2008. Kết quả nghiên cứu thuốc diệt mối gây hại công trình kiến trúc theo phương pháp lây nhiễm. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 10 năm 2008, trang 93-96.
30 Đoàn Thị Mai, Lương Thị Hoan, Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Lê Sơn, Nguyễn Thị Mỹ Hương, Nguyễn Văn Long, 2008. Nhân giống cho một số dòng tếch có năng suất cao mới được tuyển chọn. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2008, trang 726-733.
31 Hà Thị Mừng, Phạm Ngọc Thành, Lê Quốc Huy, 2008. Ảnh hưởng của dịch chiết các bộ phận cây Keo lai đến sự nẩy mầm của hạt Kháo vàng, Giáng hương và Dẻ đỏ. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2008, trang 799-805.
32 Bùi Chính Nghĩa, Trần Văn Con, 2008. Phương pháp nghiên cứu cấu trúc và động thái của rừng thứ sinh giai đoạn phục hồi. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 10 năm 2008, trang 77-81.
33 Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu, 2008. Cây Cáng lò (Betula alnoides Buch. Ham. ex D.Don) – Một loài cây có triển vọng trồng rừng quy mô lớn ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2008, trang 501-505.
34 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Duy Vượng, Trương Quang Chinh, Hoàng Thị Tám, Nguyễn Thị Hằng, 2008. Hiệu lực phòng chống mối gây hại lâm sản của dầu Neem và Tanin. Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 26 năm 2008, trang 35-39.
35 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Thanh Miền, Bùi Văn Ái, Vũ Văn Thu, 2008. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật bảo quản gỗ rừng trồng làm trụ chống cho cây Hồ tiêu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 11 năm 2008, trang 83-87.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]