Danh sách các tiêu chuẩn kỹ thuật được soạn thảo năm 2008 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TT Tên tiêu chuẩn kỹ thuật Tên tác giả Vùng áp dụng
1 TCVN an toàn trong khai thác và vận xuất gỗ rừng trồng TT. NC&CGCN Công nghiệp rừng Toàn quốc
2 Quy chuẩn an toàn trong sản xuất ván sợi TT. NC&CGCN Công nghiệp rừng Toàn quốc
3 Quy chuẩn an toàn trong sản xuất ván dăm TT. NC&CGCN Công nghiệp rừng Toàn quốc
4 Quy trình chống mối, mọt cho các công trình xây dựng Bùi Văn Ái Phòng NC BQ Lâm sản Toàn quốc
5 Kiểm nghiệm hiệu lực của thuốc bảo quản với mối Nguyễn Văn Đức Phòng NC BQ Lâm sản Toàn quốc
6 Tiêu chuẩn phòng trừ sâu bệnh hại cây rừng Phạm Quang Thu Phòng NC Bảo vệ TV Rừng Toàn quốc
7 Quy trình nuôi dưỡng rừng tự nhiên Trần Văn Con Phòng NC Kỹ thuật lâm sinh Toàn quốc

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]