Nghiên cứu sinh Lê Xuân Toàn bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 04/04/2022, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lê Xuân Toàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp, Mã ngành: 9 62 02 07 với tên đề tài: Nghiên cứu biến dị và khả năng di truyền tính trạng sinh trưởng và tính chất gỗ của Keo lá liềm (Acacia Crassicarpa A. Cunn. Ex Benth.) trong một số khảo nghiệm hậu thế. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Hoàng Nghĩa (2014 -12/2017); PGS. TS Phí Hồng Hải … [Read more...]

Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2022

Ngày 18/3/2022, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp Đợt 1 năm 2022 cho các nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. GS. TS Võ Đại Hải - Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trao bằng Tiến sĩ cho 04 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án trong năm. Phát biểu tại buỗi Lễ, GS. TS Võ Đại Hải đánh giá cao sự nỗ lực của các Tân Tiến sĩ đã vượt qua trở ngại khách quan do tình hình dịch bệnh để hoàn thành luận án của mình và chúc các … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Xuân Toàn

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến dị và khả năng di truyền tính trạng sinh trưởng và tính chất gỗ của Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn. ex Benth.) trong một số khảo nghiệm hậu thế”. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp Mã số: 9 62 02 07 Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ XUÂN TOÀN Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Phí Hồng Hải Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Xuất xứ Cape Melville và … [Read more...]

Thông báo tổ chức Lớp học chuyển đổi kiến thức cho dự bị, dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo về việc tổ chức lớp học chuyển đổi kiến thức cho thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022 như sau: Các chuyên ngành đào tạo: Gồm 5 chuyên ngành - Lâm sinh (mã số: 9 62 02 05) -  Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 9 62 02 07) - Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 9 62 02 08) - Quản lý tài nguyên rừng (mã số: 9 62 02 11) - Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 9 54 90 01) Đối tượng học: Thí … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Thu Hà

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, sản lượng và kích thước hạt của các giống Mắc ca (Macadamia) tại một số tỉnh miền Bắc. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp Mã số: 9 62 0. 07 Họ và tên nghiên cứu sinh:Phạm Thu Hà Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Kiên, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: - Đã đánh giá một cách tương đối toàn diện và có hệ … [Read more...]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 273 /QĐ-KHLN-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Căn cứ Thông báo số 803/KHLN-ĐT ngày 23 /12/2021 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc thông báo kế hoạch xét tuyển … [Read more...]

Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp năm 2021

Ngày 28/12/2021, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp cho các nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ trong năm 2021. Đến tháng 12.2021 đã có 172 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện K học Lâm nghiệp Việt Nam, rất nhiều Tiến sĩ sau khi bảo vệ luận án thành công đã tiếp tục phát huy  và đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu, trở thành những nhà khoa học đầu ngành, nhiều kinh nghiệm trong sự nghiệp nghiên … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Văn Bốn

Tên luận án “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, tính chất gỗ và tính bất thụ của keo tam bội làm cơ sở cho chọn giống  và trồng rừng”. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp              Mã số: 9 62 02 07 Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Bốn Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Huy Thịnh và TS. Nghiêm Quỳnh Chi Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Về sinh trưởng Bốn dòng keo lai tam bội có triển vọng gồm: X101, … [Read more...]

Thông báo tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Minh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thanh Minh. Đề tài: “ Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Chiêu liêu nước (Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe) tại vùng Đông Nam Bộ”. Chuyên ngành: Lâm sinh Mã số: 9 62 02 05 Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thanh Minh Thời gian:  8h30’, Thứ hai, ngày 08 tháng 11 năm 2021. Địa điểm: Họp online tại phòng 305 nhà 4 tầng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Đoàn Tiến Vinh

Tên luận án: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý rừng phòng hộ vùng Tây Nguyên theo hướng bền vững”. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Mã số: 9 62 02 11 Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Tiến Vinh Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1) PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi; 2) PGS.TS. Trần Văn Con Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Toàn vùng Tây Nguyên hiện có 637.911 ha diện tích đất quy hoạch RPH trong đó tỉ lệ diện tích chưa bị suy … [Read more...]

[logo-slider]