Danh sách các Phim giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây rừng

Các phim giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật :   1. Giới thiệu Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/Gioithieuvien.flv   2. Lâm nghiệp xanh: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/lam-nghiep-xanh.mp4   3. Kỹ thuật giâm hom cây Macca: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/KTgiamhomcayMacca.flv   4. Kỹ thuật trồng và căm sóc cây Macca: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/KTtrongvachamsoccayMacca.flv … [Read more...]

Kiểm tra hiện trường thực hiện các nhiệm vụ 121 và nhiệm vụ KHCN của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ tại 02 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Thực hiện quy chế Quản lý đề tài/dự án Khoa học Công nghệ, từ ngày 04/3/2017 đến ngày 5/3/2017 đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức kiểm tra hiện trường thực hiện các nhiệm vụ 121 và các nhiệm vụ KHCN khác của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ tại 02 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Tham gia đoàn kiểm tra gồm có: 1. Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: - Ông: Phạm Mạnh Cường        - Phó Vụ trưởng - Bà: … [Read more...]

Hội đồng tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến 2030

Căn cứ Quyết định số 5206/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2030, trong tháng 11/2016 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức các Hội đồng tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở bối cảnh trong và ngoài nước, thực trạng phát triển lâm nghiệp ở các vùng sinh thái trong nước, Hội đồng đã tư vấn cho các … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ Điều tra, hỗ trợ kiểm kê rừng tại ba tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2015 – 2016.

Thực hiện Quyết định số 781/QĐ/KHLN-KH ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ Điều tra, hỗ trợ kiểm kê rừng tại ba tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2016, thuộc dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016” . Ngày 17  tháng 9 năm 2016, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp Viện nhiệm vụ: … [Read more...]

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn tới thăm và làm việc với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 29/3/2016, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đã tới thăm và làm việc với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, cùng đi với đồng chí còn có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch; Tổng cục Lâm nghiệp... Đón tiếp và làm việc với đoàn có GS. TS. Võ Đại Hải, giám đốc Viện, các đồng chí lãnh đạo Viện, các Ban chức năng và các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt … [Read more...]

Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2016

  Ngày 21/01/2016, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức  Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ khoa học Công nghệ Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học Công nghệ…và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc đã báo cáo tổng kết công tác năm 2015 của toàn Viện và và phương hướng triển khai … [Read more...]

Hội thảo “Khoa học công nghệ lâm nghiệp góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành”.

Nhằm góp phần thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, ngày 28/12/2015, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Khoa học công nghệ lâm nghiệp góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành”. Đến dự tham dự và điều hành Hội thảo có TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và GS.TS.Võ Đại Hải - Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp … [Read more...]

Đoàn công tác của Bộ KHCN và Bộ NNPTNT thăm và làm việc tại Trung tâm KHLN Vùng Trung tâm Bắc Bộ

Ngày 26/11/2015, đoàn Công tác của của Bộ KHCN và Bộ NN&PTNT đã tới thăm và làm việc tại Trung tâm KHLN Vùng Trung tâm Bắc Bộ. Tham gia đoàn công tác gồm có: TS. Nguyễn Văn Liễu - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật - Bộ Khoa học và Công nghệ TS. Lê Viết Lâm – Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật - Bộ Khoa học và Công nghệ TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT TS. Đỗ Xuân Lân, Trưởng phòng quản lý … [Read more...]

Kiểm tra hiện trường thực hiện các Đề tài Khoa học Công nghệ tại các tỉnh phía Bắc

Trong thời gian từ ngày 14 đến 19 tháng 10 năm 2015 đoàn công tác của Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Vụ Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức kiểm tra hiện trường các đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ tại các tỉnh phía Bắc, thành phần đoàn kiểm tra bao gồm: I. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Phạm Trung Kiên, Chuyên viên chính Vụ Tài Chính Bà Nguyễn Thị Hải … [Read more...]

Kiểm tra hiện trường nghiên cứu của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Trong 2 ngày 01-02/10/2015, Lãnh đạo Viện và các Ban chức năng của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã thăm và kiểm tra một số hiện trường nghiên cứu của  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ. Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường của một số nhiệm vụ KHCN (Cấp Bộ và Cấp Cơ sở) tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ và Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ (trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ). Kết quả kiểm tra cho thấy, các giống keo được trồng khảo … [Read more...]