Hội thảo khởi động chương trình xây dựng phương pháp phân tích nội bộ cho ba chỉ tiêu amoni, nitrát và phốtpho dễ tiêu tại Phòng thí nghiệm Đất và Môi trường được tài trợ từ Chính phủ Australia

Sáng ngày 21/7/2017, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng đã tổ chức hội thảo “Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phân tích amoni, nitrát và phốtpho dễ tiêu trong mẫu đất tại một số phòng thí nghiệm tại Hà Nội”. Hội thảo là hoạt động khởi động cho xây dựng phương pháp phân tích nội bộ với mục tiêu hiểu rõ được tầm quan trọng của các yếu tố dinh dưỡng nitơ và phốtpho trong đất đối với cây trồng, cập nhật các phương pháp phân tích cho amoni, nitrát và phốtpho dễ tiêu đang được ứng dụng tại các phòng thí nghiệm trong nước và quốc tế, để phục vụ tốt hơn cho việc xây dựng phương pháp phân tích nội bộ cho Phòng thí nghiệm Đất và Môi trường.

17-07-21 HT STMT1

TS. Phạm Đức Chiến – Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo, TS Phạm Đức Chiến- Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Phòng thí nghiệm đất và Môi trường đặc biệt trong thực hiện các nhiệm vụ phân tích đất, thực vật và nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, TS Phạm Đức Chiến cũng đã chỉ ra những thách thức, hạn chế và chỉ đạo những định hướng phát triển của Phòng thí nghiệm trong thời gian tới, trong đó có việc xây dựng bộ tiêu chuẩn phương pháp phân tích nội bộ.

17-07-21 HT STMT2

TS. Đỗ Duy Phái – Viện Thổ nhưỡng Nông hóa trình bày tại hội thảo

Hội thảo bao gồm 5 bài tham luận của các khách mời thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Nghiên cứu Phát triển Vùng và Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng. Chứng nhận chất lượng cùng với việc áp dụng TCVN và tiêu chuẩn nội bộ tại các phòng thí nghiệm đã được giới thiệu qua các bài trình bày. Các bài tham luận cũng đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình, ý kiến đóng góp, và các câu hỏi thảo luận nhằm làm rõ hơn những ưu điểm, nhược điểm và tính khả thi trong ứng dụng của từng phương pháp trong điều kiện phòng thí nghiệm tại Việt Nam. Cũng tại hội thảo này, Phòng thí nghiệm Đất và Môi trường thuộc Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng cũng đã trình bày định hướng xây dựng phương pháp phân tích nội bộ, những thuận lợi và khó khăn hiện nay cho xây dựng phương pháp của phòng.

Kết thúc hội thảo, Đại diện lãnh đạo Viện Sinh thái và Môi trường Rừng đã ghi nhận những tham luận và ý kiến đóng góp của các vị khách mời và các thành viên tham dự hội thảo sẽ là những tham vấn quan trọng cho việc triển khai xây dựng phương pháp phân tích nội bộ cho Phòng thí nghiệm Đất và Môi trường. Hội thảo cũng là dịp để Phòng thí Nghiệm Đất và Môi trường có cơ hội trao đổi và mở rộng mạng lưới hợp tác với các đơn vị nghiên cứu đầu ngành trong nước về linh phân tích đất và môi trường. Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp.

Phân tích môi trường trong đó có phân tích mẫu đất là hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Hiểu và nắm bắt được hiện trạng của những yếu tố môi trường sẽ góp phần vào giám sát, giảm thiểu tác động xấu và đề xuất các biện pháp quản lý môi trường phù hợp. Có rất nhiều phương pháp khác nhau đang được áp dụng trong phân tích môi trường. Mỗi phương pháp phân tích đều có những ưu điểm riêng. Trong bối cảnh hiện đại hóa và phân tích tự động được áp dụng rộng rãi, việc cập nhật phương pháp phân tích phù hợp, đạt tiêu chuẩn, giảm thiểu công lao động, ít chất thải ra môi trường sẽ luôn được ưu tiên. Do đó, phụ thuộc điều kiện nguồn lực của từng phòng thí nghiệm, việc xây dựng và phê chuẩn phương pháp phân tích nội bộ phù hợp là cần thiết. Nội dung xây dựng phương pháp phân tích nội bộ cho ba chỉ tiêu amoni, nitrát và phốtpho dễ tiêu đã được đề xuất lên Đại sứ quán Australia và được phê duyệt thông qua quỹ nghiên cứu nhỏ (Small Grants Fund) dành cho các cựu sinh viên Australia.

Ngô Thị Thanh Huệ

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]