Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Tuấn Anh

Ngày 17 tháng 7 năm 2017 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Phạm Tuấn Anh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Xây dựng phương pháp để cộng đồng ứng dụng trong đo tính giám sát cacbon rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên.

Chuyên ngành: Lâm sinh                        Mã số: 62. 62. 02. 05

Thầy hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Bảo Huy

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, đại diện cơ quan của NCS, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Sau một thời gian làm việc, Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận về luận án như sau:

1. Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp và NCS xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ Lâm nghiệp Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 62. 62. 02. 05 với số phiếu tán thành là 7/7.

2. Các đóng góp mới của luận án cho khoa học:

– Đã bổ sung, cập nhật cơ sở khoa học để xây dựng mô hình ước tính sinh khối cây cá thể và lâm phần rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên với các biến số đầu vào cộng đồng có khả năng đo đạc chính xác.

– Đã xây dựng được phương pháp và công cụ phù hợp trong giám sát trữ lượng carbon rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên có sự tham gia của cộng đồng.

DSC08361

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]