Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Hữu Sơn

Ngày 19 tháng 7 năm 2017 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Đỗ Hữu Sơn đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của loài cây mẹ và biến dị, di truyền về sinh trưởng và tính chất gỗ trong chọn giống Keo lai tự nhiên.

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp                        Mã số: 62. 62. 02. 07

Thầy hướng dẫn khoa học:  GS.TS. Lê Đình Khả và TS. Hà Huy Thịnh

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, đại diện cơ quan của NCS, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Sau một thời gian làm việc, Hội đồng đã ra Nghị quyết  và kết luận về luận án như sau:

1. Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp và NCS xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ Lâm nghiệp Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp ; Mã số: 62. 62. 02. 07  với số phiếu tán thành là 7/7.

2. Các đóng góp mới của luận án cho khoa học:

– Xác định ảnh hưởng của loài cây mẹ đến sinh trưởng và một số tính chất gỗ góp phần vào chọn tạo giống keo lai tự nhiên.

– Xác định được đặc điểm biến dị, thông số di truyền, tương quan giữa các tính trạng và tương tác kiểu gen – hoàn cảnh về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của các dòng keo lai tự nhiên mới.

DSC08372

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]