Hội đồng tư vấn sơ kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và tư vấn xây dựng 3 quy trình kỹ thuật thuộc đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh héo do nấm (Ceratocystis sp) cho Keo lá tràm, Keo lai và Keo tai tượng”.

Thực hiện Quyết định số 654/QĐ /KHLN-KH ngày 28/ 11 / 2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ tư vấn sơ kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và tư vấn xây dựng 3 quy trình kỹ thuật. Ngày 02/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng tư vấn sơ kết: Tên đề tài: Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh héo do nấm (Ceratocystis sp) cho Keo lá tràm, Keo lai và Keo tai tượng. Tên các Quy trình: Quy trình kỹ thuật phòng chống tổng hợp bệnh … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: Chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng.

Thực hiện Quyết định số 723/QĐ/KHLN-KH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án: Tên dự án: Chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng. Chủ trì: TS. Trần Lâm Đồng. Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Lâm sinh. MỤC TIÊU DỰ ÁN: - Hoàn … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển trồng rừng cung cấp gỗ lớn các loài Keo tai tượng, Keo lá tràm và Bạch đàn trên lập địa sau khai thác ít nhất hai chu kỳ tại một số vùng trồng rừng tập trung.

Thực hiện Quyết định số 716/QĐ/KHLN-KH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài: Tên đề tài: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển trồng rừng cung cấp gỗ lớn các loài Keo tai tượng, Keo lá tràm và Bạch đàn trên lập địa sau khai thác ít nhất hai chu kỳ tại một số vùng trồng … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học

Thực hiện Quyết định số 553/QĐ/KHLN-KH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học. Ngày 24 tháng 3 năm 2016, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam (Giai đoạn II: 2011 – 2015)”, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Văn Con. Mục tiêu của đề tài: - Duy trì  và bổ … [Read more...]

Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài: “Nghiên cứu khả năng hấp thụ các bon của rừng tự nhiên lá rộng thường xanh, bán thường xanh và rụng lá ở Tây Nguyên”

Chủ trì: GS.TS. Võ Đại Hải               TS. Đặng Thịnh Triều I. MỞ ĐẦU Nhằm ngăn chặn những biến đổi do khí hậu gây ra, tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về môi trường và phát triển ở Rio de Janeiro - Braril (tháng 6/1992), với sự tham gia của 160 quốc gia, trong đó có Việt Nam đã ký công ước khung về biến đổi khí hậu toàn cầu (UNFCCC). Để có thể triển khai thực hiện Công ước, tại hội nghị các bên lần thứ 3 tổ chức vào tháng 12 năm 1997, Nghị định thư Kyoto được đệ trình. Mới đây, … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện các biểu điều tra của một số loài cây Keo, Bạch đàn, Thông

 Phan Minh Sáng I. Đặt vấn đề Trong những năm qua, các bảng biểu điều tra, kinh doanh rừng như biểu thể tích, biểu cấp đất, biểu sản lượng…  đã được xây dựng cho gồm có hầu hết các loài cây trồng rừng chủ yếu ở nước ta và đã góp phần quan trọng cho công tác quản lý kinh doanh rừng ở nước ta. Mặc dù vậy việc xây dựng bảng biểu điều tra cho rừng trồng ở nước ta vẫn còn một số vấn đề nên được cải thiện để đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của nghiên cứu và sản xuất lâm nghiệp, đây cũng là luận giải cho … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất rừng trồng trên đất bazan thoái hoá tại Tây Nguyên

                                                                  Hồ Đức Soa I. ĐẶT VẤN ĐỀ. Tây Nguyên gồm 5 tỉnh, diện tích hơn 5 triệu ha, trong đó diện tích rừng 2,97 triệu ha chiếm gần 60%. Dân số trong vùng khoảng 4,75 triệu người, hơn 85% sinh sống chủ yếu bằng sản xuất Nông Lâm nghiệp, trong đó có trên 40% là đồng bào các dân tộc có trình độ văn hóa và tập quán, tập tục rất khác nhau, biến động dân số hàng năm tăng lên rất nhanh, do đó nhu cầu về lương thực phẩm và đất đai sản suất … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng cây gỗ lớn nhập nội Giổi Bắc(Michelia macclurei Dandy) và Lát Mexico (Cedrela odorata L.)

TS. Phan Minh Sáng I ĐẶT VẤN ĐỀ  Trong những năm qua, rừng tự nhiên nước ta đã bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng, do đó rừng ngày càng không đảm bảo đầy đủ các chức năng chủ yếu là bảo vệ môi trường sinh thái, cung cấp lâm sản và đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan văn hoá, xã hội. Cùng với các biện pháp khoanh nuôi và làm giàu rừng, trồng rừng mới là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Lâm nghiệp. Việc xác định cơ cấu cây trồng và xác định kỹ thuật gây trồng cho từng vùng là một … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng ngập mặn trên các điều kiện lập địa khó khăn góp phần chắn sóng vùng ven biển các tỉnh miền Bắc Việt Nam

Đoàn Đình Tam 1. Đặt vấn đề Rừng ngập mặn có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ môi trường đặc biệt là chắn sóng bảo vệ đê biển nhất là sau khi xảy ra thảm hoạ sóng thần ở Tsynami. Việc trồng rừng ngập mặn hiện nay nhìn chung là thuận lợi, tỷ lệ thành rừng tương đối cao do việc phân bố của rừng ngập mặn thường gắn với đặc điểm đất phù sa và đặc điểm thuỷ triều. Ở vùng ven biển phía Bắc, rừng ngập mặn gây trồng chiếm một tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, trong thực tiễn không phải chỗ nào cũng có rừng … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng một số loài cây bản địa Trai Lý (Garcinia fagraeoides A.Chev), Vù Hương (Cinnamomum balansae Lec) và Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) nhằm phục hồi các trạng thái rừng nghèo kiệt tại Tây Bắc

Hà Văn Tiệp I. ĐẶT VẤN ĐỀ             Phân theo vùng sinh thái Lâm nghiệp thì Tây Bắc là vùng núi non hiểm trở và rộng lớn, bao gồm 4 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Trước những năm 1954, vùng này được bao phủ bởi rừng nguyên sinh với độ che phủ của rừng lớn hơn 45%, trải qua thời gian rừng tự nhiên của khu vực đã bị tàn phá nghiêm trọng, đến những năm 1990, độ che phủ của rừng chỉ còn lại 9% đến 14% (Trần Đình Đại và cộng sự, 1990). Rừng tự nhiên không những bị giảm về diện … [Read more...]