Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan Đào (Pygeum arboreum Endl.) cung cấp gỗ lớn ở Vùng Đông Bắc và Tây Bắc”.

Thực hiện Quyết định số: 46/QĐ/KHLN-KH ngày 08/12/2021 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan Đào (Pygeum arboreum Endl.) cung cấp gỗ lớn ở Vùng Đông Bắc và Tây Bắc”.

Chủ trì: TS. Hoàng Văn Thắng

Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu:

Chọn được xuất xứ và gia đình Xoan đào cho năng suất gỗ vượt ít nhất 15% về thể tích thân cây so với các giống đại trà trong sản xuất. – Xác định được biện pháp nhân giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan đào cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc.

Nội dung nghiên cứu của đề tài

Nội dung 1: Nghiên cứu  một số đặc điểm  lâm học của cây Xoan đào

Nội dung 2:Chọn giống, nhân giống và khảo nghiệm giống Xoan đào

Nội dung 3: Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan đào cung cấp gỗ lớn

Nội dung 4: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng rừng thâm canh Xoan đào cung cấp gỗ lớn

 

Hiệu quả do đề tài, dự án mang lại:

  1. a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

– Chọn được các giống (xuất xứ, gia đình) Xoan đào cho năng suất, chất lượng gỗ cao, phục vụ trồng rừng gỗ lớn ở các tỉnh vùng Đông Bắc và Tây Bắc.

– Góp phần hoàn thiện hệ thống biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan đào cung cấp gỗ lớn nhằm nâng cao giá trị gia tăng của rừng trồng sản xuất từ khâu chọn lập địa, giống, mật độ trồng, kỹ thuật trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng với một số kỹ thuật mới.

– Bổ sung các TBKT, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích cho công tác nhân giống, trồng rừng thâm canh Xoan đào ở các vùng Đông Bắc, Tây Bắc và các vùng có điều kiện tương tự

– Kết quả của đề tài sẽ giúp tổ chức chủ trì có thêm nguồn dữ liệu khoa học, các hiện trường rừng thí nghiệm để theo dõi đánh giá phục vụ nghiên cứu lâu dài. Kết quả nghiên cứu khoa học về cây Xoan đào với cách tiếp cận tổng hợp theo hướng thâm canh cung cấp gỗ lớn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với trước đây. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện đề tài đã kết hợp đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ nhằm nâng cao năng lực cán bộ cho các cơ sở nghiên cứu.

  1. b) Hiệu quả về kinh tế xã hội:

– Các cơ sở ứng dụng sẽ được tiếp cận với các nguồn giống tốt, kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan đào cho năng suất, chất lượng cao hơn, mang lại hiệu quả cao và bền vững hơn so với kỹ thuật đã áp dụng trước đây.

– Góp phần nâng cao giá trị gia tăng của rừng trồng sản xuất, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và bảo vệ môi trường.

– Đề tài sẽ góp phần nâng cao nhập cho người sản xuất cây giống Xoan đào chất lượng cao và các chủ rừng tham gia trồng rừng, sản xuất kinh doanh gỗ rừng trồng Xoan đào cung cấp gỗ lớn ở các tỉnh vùng Đông Bắc và Tây Bắc.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]