Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Chiều ngày 9 tháng 12 năm 2021, GS.TS. Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã công bố và trao Quyết định số 417/QĐ-KHLN-TCHC ngày 08/12/2021 bổ nhiệm ông Vũ Tấn Phương giữ chức Giám đốc và ông Nguyễn Hoàng Tiệp giữ chức Phó giám đốc Văn phòng Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO) từ ngày 08/12/2021.

Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm cán bộ, GS.TS. Võ Đại Hải nhấn mạnh VFCO có vai trò quan trọng trong thực hiện và thúc đẩy quản lý rừng bền vững ở Việt Nam theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, Viện đã chủ động sắp xếp nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp để vận hành VFCO. Đến nay VFCO đã ổn định tổ chức và đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Giám đốc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam giao nhiệm vụ cho VFCO tiếp tục nâng cao trình chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ của VFCO, mở rộng hợp tác với các bên liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm. Giám đốc Viện KHLN Việt Nam tin tưởng VFCO sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, nâng cao uy tín và chất lượng thương hiệu chứng chỉ rừng Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo và cán bộ của VFCO, TS. Vũ Tấn Phương cảm ơn Ban giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các Ban chức năng và các đơn vị trực thuộc Viện đã hỗ trợ hiệu quả về bố trí cán bộ và cơ sở vật chất cần thiết để Văn phòng sớm đi vào hoạt động. Ông Phương cho rằng việc được điều động và giữ chức Giám đốc VFCO là một vinh dự lớn đối với cá nhân ông và nhận thức rõ trách nhiệm trong việc điều hành và phát triển VFCO lớn mạnh. Trên cương vị mới, ông Phương và toàn thể cán bộ của VFCO sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 28/10/2021, Tổng cục Lâm nghiệp đã trao Quyết định số 3925/QĐ-TCCB về điều chỉnh Quyết định số 191/QĐ-TCCB ngày 4/10/2021 về thành lập Văn phòng chứng chỉ Quản lý rừng bền vững; và chuyển giao VFCO về Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.VFCO là tổ chức có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm thực hiện Hệ thống Chứng chỉ rừng Quốc gia theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trao Quyết định bổ nhiệm ông  Nguyễn Hoàng Tiệp giữ chức Phó giám đốc Văn phòng Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]