Hội thảo xây dựng khung Chiến lược nghiên cứu lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến 2050

Trong những năm vừa qua, ngành lâm nghiệp Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn trong việc nâng cao diện tích, chất lượng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh chế biến, xuất khẩu lâm sản và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi. Để đạt được thành công trên là nhờ có các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ trong việc phát triển lâm nghiệp, nông thôn miền núi mà đòn bẩy là phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng chính phủ ký ban hành theo QĐ số 523/QĐ-TTg ngày 1/4/2021. Để góp phần thực hiện Chiến lược này, Bộ NN&PTNT đã dự thảo xây dựng Đề án “Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030’’ trình Chính phủ Ban hành để thực hiện.

Nằm trong các sự kiện hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và góp phần thực hiện các định hướng phát triển lâm nghiệp trong tương lại theo hướng hiệu quả và bền vững.  Ngày 06/10/2021 tại Hà Nội, được sự đồng ý của Bộ NN&PTNT, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt tổ chức hội thảo Xây dựng khung chiến lược nghiên cứu lĩnh vực Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2050nhằm xây dựng các định hướng nghiên cứu lâm nghiệp cho giai đoạn tới 2021-2030 và định hướng đến 2050.

Chủ trì hội thảo là GS.TS Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổng cục Lâm nghiệp, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp, Hiệp Hội gỗ và Lâm sản, các chuyên gia, các nhà khoa học, Ban Giám đốc Viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ở khu vực Hà Nội đến họp trực tiếp, lãnh đạo các Viện, Trung tâm vùng, cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ TS của các đơn vị trực thuộc Viện dự họp trực tuyến.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày về khung Chiến lược nghiên cứu các lĩnh vực chuyên môn về Giống, Lâm sinh, Sinh thái và môi trường rừng, Bảo vệ rừng, Lâm sản ngoài gỗ, Công nghiệp rừng và Kinh tế, chính sách giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2050. Trên cơ sở đó các đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi, góp ý, xây dựng chiến lược nghiên cứu giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến 2050 cho các lĩnh vực nêu trên.

Một số hình ảnh của Hội thảo.

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]