Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 01/7/2021, Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại điểm cầu Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Viện đã tổ chức hội nghị bằng hình thức học trực tuyến đối với các chi bộ trong toàn Đảng bộ Viện.

Báo cáo viên: Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điểm cầu Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

 

Điểm cầu Chi bộ Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

Tại hội nghị, báo cáo viên đã tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng:

+ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII;

+ Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng;

+ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

+ Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030;

+ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

+ Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Tại điểm cầu Trung tâm NC Bảo vệ rừng, Trung tâm NC Lâm sản ngoài gỗ, Trung tâm NC Kinh tế Lâm nghiệp

Đồng thời, báo cáo viên hướng dẫn và cùng hội nghị thảo luận những nội dung của Nghị quyết liên quan đến ngành, lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đơn vị sự nghiệp công lập…. Các nội dung của Nghị quyết được hội nghị thảo luận hết sức sôi nổi.

Hội nghị kết thúc lúc 11h15’ cùng ngày. Đồng chí Phí Hồng Hải lên cảm ơn đồng chí báo cáo viên đã nhiệt tình truyền đạt cũng như thảo luận, giải đáp nhiều thắc mắc mà các đồng chí đảng viên quan tâm. Đồng thời đồng chí Phí Hồng Hải quán triệt các chi bộ buổi chiều tiếp tục tổ chức để các đảng viên, viên chức và người lao động tiếp tục thảo luận, tìm hiểu sâu sắc hơn về các chủ trương nghị quyết của Đảng, nhằm đưa các nội dung của nghị quyết đi vào cuộc sống.

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]