Thông tin luận án của nghiên cứu sinh Hồ Thanh Hà

Tên đề tài luận án: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CẤP NĂNG SUẤT CHO RỪNG KEO LAI  TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng

Mã số: 62.62.02.08

Họ và tên nghiên cứu sinh: HỒ THANH HÀ

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. VŨ TIẾN HINH

Tên cơ sở đào tạo: VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM (VAFS)

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

– Đã sử dụng phương pháp phân tích hệ số đường ảnh hưởng để phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng suất rừng trồng Keo lai tuổi 6 tại Thừa Thiên Huế. Các nhân tố: phương thức trồng, độ dày tầng đất, thành phần cơ giới đất, loại đất, độ dốc, độ cao, nhiệt độ trung bình năm, tổng lượng mưa hàng năm đều có ảnh hưởng đến năng suất rừng Keo lai

– Đã sử dụng biến Dummy (biến giả) cho biến định tính trong tương quan hồi qui đa biến để dự báo năng suất rừng Keo lai tuổi 6, với phương trình dự báo năng suất là:

Năng suất = 54,040 + 21,123(Thâm canh)+ 9,194 (độ dày trên 100 Cm) -14,230(Độ dày nhỏ hơn 30Cm) – 27,621 (Đất xói mòn trơ sỏi đá) – 0,322 (Độ dốc) – 0,022(Độ cao) – 2,884(Đất thịt nhẹ)  – 4,539 (Độ dày từ 30 đến 50 Cm) + 3,518(Lương mưa 3700 đến 4000mm)  – 8,989(Nhiệt độ trên 24 độ C) – 6,649(Nhiệt độ từ 23 đến 24 độ C)

– Đã kết hợp giữa mô hình dự báo năng suất với phương pháp chồng ghép bản đồ trong công nghệ GIS để xây dựng bản đồ dự báo cấp năng suất cho rừng Keo lai tuổi 6 trồng quảng canh và trồng thâm canh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng sản lượng hàng năm có thể khai thác khi trồng quảng canh là 1,2 triệu tấn và là 1,8 triệu tấn nếu rừng được trồng thâm canh.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]