Quyết định ban hành các quy chế của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký Quyết định số 311/QĐ-KHLN về việc Ban hành các Quy chế và Nội quy của Viện. Ban hành kèm theo Quyết định này là các Quy chế và Nội quy:

– Quy chế Dân chủ

– Quy chế Làm việc

– Quy chế Quản lý công sở

– Quy chế Tiếp nhận, quản lý, xử lý và lưu trữ văn bản

– Quy chế Văn hóa công sở

– Nội quy ra vào cơ quan.

(Xem file đính kèm) QĐ ban hanh quy che và QC Dan chu quy che lam viec quy che quan ly cong so quy che xu ly van ban noi quy ra vao co quan

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]