Nhân giống Lát hoa bằng phương pháp nuôi cấy mô

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Đoàn Thị Mai, Nguyễn Thị Mỹ Hương

Văn Thu Huyền, Vũ Thị Ngọc, Trần Thanh Hương

Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Lát hoa (Chukrasia tabulais)là một trong những loài cây gỗ có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam. Gỗ Lát hoa được dùng để trang trí bề mặt cho nhiều loại đồ mộc như bàn ghế, giường, tủ…cao cấp. Nhân giống bằng nuôi cấy mô kết quả cho thấy:

Khử trùng mẫu sử dụng HgCl2 1%, thời gian 15 phút cho tỷ lệ bật chồi cao đạt 60,37%.

Hệ số nhân chồi của Lát hoa ở môi trường MWP cải tiến có bổ sung BAP 1,0mg/l cao đạt 6,45 – 6,48 chồi/cụm.

Môi trường tạo rễ invitro thích hợp là 1/2 MWP* + IBA 1,0mg/l, tỷ lệ ra rễ đạt 93,33%

Chồi nuôi cấy mô cao khoảng 5cm cắt chấm thuốc bột (TTG1) có gốc IBA 1,0 mg/l cho tỷ lệ ra rễ đạt 96,30%

Thời gian ra rễ sau 15 – 20 ngày cấy giâm (mùa xuân – hè); 30 – 40 ngày giâm (mùa thu – đông).

Từ khóa: Lát hoa, Nhân giống, Nuôi cấy mô.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]