Cấu tạo gỗ cây Sưa Dalbergia tonkinensis Prain

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Đỗ Văn Bản, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Hào Hiệp

Phòng Nghiên cứu Tài nguyên Thực vật rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Gỗ cây sưa Dalbergia tonkinensis là một trong những loại gỗ quý, hiếm ở nước ta, có giá trị kinh tế cao. Gỗ thuộc loại nặng, cứng, có vân đẹp, mùi thơm đặt biệt. Lỗ mạch có hai kích thước, phân bố phân tán, vòng và nửa vòng, có chất chứa màu nâu đỏ đến nâu vàng. Tia nhỏ và hẹp, sắp xếp thành tầng. Trong tế bào mô mềm dọc thường có tinh thể oxalat. Cấu tạo của gỗ sưa có một số điểm khác biệt so với gỗ trắc và cẩm lai.

Từ khóa: Cấu tạo gỗ, Gỗ sưa, Dalbergia tonkinensis.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]