Nâng cao khả năng dán dính gỗ Thông caribea trong sản xuất đồ mộc phương pháp luộc

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Nguyễn Xuân Quyền, Hà Tiến Mạnh

Phòng chế biến Lâm sản

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Thông Caribe là nguồn nguyên liệu tiềm năng và có giá trị trong chế biến đồ mộc. Hiện nay, Thông Caribe đang được gây trồng rộng rãi trên cả nước. Tuy vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy gỗ Thông Caribe sau khi khai thác lấy nhựa trong gỗ vẫn tồn tại một lượng nhựa không nhỏ và lượng nhựa này ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm: Độ bền dán dính (IB) của gỗ Thông Caribe với keo PVAc chỉ đạt 9.7 MPa, hiện tượng biến màu gỗ, loang bề mặt sản phẩm hay các mối liên kết (đối với các sản phẩm liên kết với nhau bằng keo) của gỗ Thông Caribe có thể bị tách ra sau một thời gian sử dụng đang được quan tâm.Nghiên cứu cho thấy thời gian luộc 2 giờ phần lớn lượng nhựa trong gỗ đã được giải phóng, độ bền dán dính của gỗ tăng lên 23.24% đạt 12 MPa tương đương với gỗ Bạch đàn trắng (11.6 MPa). Hơn nữa, gỗ sau khi luộc loại bỏ một phần nhựa cũng không gây ra hiện tượng biến màu gỗ.

Từ khóa: Gỗ thông, Nhựa thông, Luộc gỗ, Độ bền dán dính.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]