Khả năm tái sinh của các loài cây gỗ lá rộng dưới tán rừng trồng Luồng

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Hoàng Văn Thắng

Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật Lâm sinh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Kết quả điều tra khả năng tái sinh của một số loài cây gỗ lá rộng dưới tán rừng trồng Luồng ở Ngọc Lặc – Thanh Hóa và Cầu Hai – Phú Thọ cho thấy có khoảng 12-22 loài cây gỗ lá rộng có khả năng tái sinh dưới tán rừng trồng Luồng 15-16 tuổi. Trong đó, khoảng 4-8 loài cây gỗ lá rộng có giá trị kinh tế cao và đang được sử dụng trồng rừng ở Việt Nam. Mật độ tái sinh của các loài cây gỗ dưới tán rừng trồng Luồng ở Ngọc Lặc dao động trong khoảng từ 110-420 cây/ha, trong khi đó mật độ cây tái sinh của các loài cây gỗ dưới tán rừng Luồng tại Cầu Hai là 74-919 cây/ha. Mật độ tái sinh của các loài cây gỗ có giá trị kinh tế dao động trong khoảng từ 74-330 cây/ha.

Từ khóa: Cây gỗ lá rộng, tái sinh, rừng Luồng.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]