Kỹ thuật trồng cây Tai chua lấy quả

Đặng Quang Hưng

Trung tâm Ứng dụng KHKT Lâm Nghiệp

TÓM TẮT

Tai chua là loài cây bản địa đa tác dụng, vừa cho sản phẩm gỗ, vừa cho sản phẩm lâm sản ngoài gỗ (LSNG) như quả, nhựa, cành lá non,… Nhu cầu gây trồng Tai chua lấy quả trong thực tiễn là rất lớn, đặc biệt là những giống cho năng suất cao và nhanh thu hoạch. Tuy nhiên cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc gây trồng và phát triển cây Tai chua ở nước ta thì chưa nhiều, chủ yếu mới tập trung vào mô tả đặc điểm hình thái, phân bố. Vì vậy việc nghiên cứu kỹ thuật gây trồng cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb) để lấy quả đặt ra là rất cần thiết nhằm bổ sung thêm cơ sở khoa học cho việc gây trồng và phát triển cây Tai chua góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người dân làm nghề rừng.Kết quả nghiên cứu:

-Bổ sung được một số đặc điểm lâm học của cây Tai chua, từ đó lựa chọn đuợc 20 cây Trội để lấy vật liệu giống có đầy đủ các yếu tố:

+ Tuổi cây trội thành thục

+ Chu kỳ sai quả hàng năm, quả to, chất lượng ngon, mẫu mã đẹp.- Đề tài đã xác định được phương pháp nhân giống hiệu quả cho cây Tai chua như sau:

·Hạt Tai chua sau khi được làm sạch vỏ đem xử lý bằng nước ấm và ủ (tỷ lệ nảy mầm đạt 84% sau thời gian 1,5 tháng).

·Phương pháp ghép nêm cho tỷ lệ sống cao nhất đạt tới 71,4%.

·Thời gian ghép tốt nhất là vào vào vụ Xuân (tháng 2-3), tỷ lệ sống đạt 72,9%.

·Tỷ lệ sống của cây Tai chua tại các mô hình thí nghiệm khá cao (>90%). Chưa thấy rõ sự sai khác giữa các mật độ trồng. Với việc bón phân theo công thức 0,3kg NPK + 2kg phân chuồng cho sinh trưởng của câytốt nhất.·Phương thức trồng cây Tai chua phân tán trong các hộ gia đình và trồng xen cây nông nghiệp (Sắn, gừng,…) cho thấy sinh trưởng tốt, lại vừa tận dụng được đất sản xuất nông nghiệp để tăng thu nhập.

Từ khóa: Kỹ thuật trồng Tai chua

ĐẶT VẤN ĐỀ

Tai chua là loài cây bản địa đa tác dụng, vừa cho sản phẩm gỗ, vừa cho sản phẩm lâm sản ngoài gỗ (LSNG) như quả, nhựa, cành lá non,… nên là loài cây rất có giá trị. Hiện nay, nhiều loài acid và chất hóa học trong vỏ quả, thân, cành, lá cây Tai chua được phát hiện và chiết suất, trong đó có nhiều chất có tác dụng đặc biệt dùng trong các loại thuốc chống ung thư.

Nhu cầu gây trồng Tai chua lấy quả trong thực tiễn là rất lớn, đặc biệt là những giống cho năng suất cao và nhanh thu hoạch. Tuy nhiên, cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc gây trồng và phát triển cây Tai chua ở nước ta thì chưa nhiều, chủ yếu mới tập trung vào mô tả đặc điểm hình thái, phân bố. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb) để lấy quả” đặt ra là rất cần thiết nhằm xây dựng những cơ sở khoa học cho việc gây trồng, phát triển cây Tai chua ở nước ta, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người dân làm nghề rừng.

(Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2006-2010, trang 121-128)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]