Đánh giá ảnh hưởng của Cà phê đến môi trường ở Tây Nguyên

Ngô Đình Quế, Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Thanh Tùng, Tạ Thu Hoà

Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Bài viết này là một trong các nội dung của dự án “Điều tra đánh giá tác động của rừng ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đến một số yếu tố môi trường nhằm đề xuất cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn môi trường lâm nghiệp” từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 4 năm 2004 do Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng – Viện KHLN Việt Nam thực hiện. Bằng phương pháp nghiên cứu tổng hợp, dự án đã tiến hành điều tra khảo sát tại Tây Nguyên tập trung ở tỉnh Đăk Lăk với đối tượng là Cà phê nhằm đưa ra một số ảnh hưởng của việc trồng Cà phê đến môi trường. Từ các kết quả thu được, chúng tôi đã đề xuất bảng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá môi trường cho Cà phê, chia ra làm 4 mức là: Bền vững với môi trường, an toàn về môi trường, rừng cần được tác động để đạt an toàn về môi trường và rừng không an toàn về môi trường.

Từ khoá: Cây Cà phê, môi trường, đất, Tây Nguyên

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cho đến nay diện tích trồng Cà phê ở Việt Nam là rất lớn, lượng Cà phê xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới nhưng số công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của việc trồng Cà phê đến môi trường, xã hội còn rất ít.

Viện Nông hoá Thổ nhưỡng và Viện Nghiên cứu Cà phê Tây Nguyên đã có những nghiên cứu về ảnh hưởng của việc trồng Cà phê đến xói mòn đất, thử nghiệm các công thức phân bón, phương thức bảo vệ đất,… và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, còn thiếu các nghiên cứu toàn diện về ảnh hưởng của phát triển Cà phê ở Tây Nguyên ồ ạt đến môi trường. Do đó chúng tôi thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của Cà phê đến môi trường Tây Nguyên và đề xuất bảng tiêu chuẩn đánh giá môi trường của Cà phê góp phần tạo nên nền sản xuất Cà phê bền vững.

(Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 378-383)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]