Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII tại Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 28/12/2016, vào lúc 8h30, tại Hội trường tầng 2 nhà 7 tầng, Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Đảng bộ.

Giảng viên truyền đạt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là ông Nguyễn Văn Trường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

16-12-28 HocNQ

Các nội dung chính mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đưa ra đều được giảng viên đề cập và diễn giải một cách dễ hiểu, dẫn dắt người nghe. Đặc biệt nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng được nhấn mạnh trong Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận một cách sôi nổi, nhiệt tình giữa giảng viên và các đảng viên, viên chức về các nội dung của nghị quyết, nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Kết quả là cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cũng như tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, từ đó liên hệ, vận dụng phù hợp trong công tác xây dựng và triển khai các nhiệm vụ của Viện.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Kết thúc hội nghị, thay mặt đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, TS Nguyễn Quang Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cảm ơn ông Nguyễn Văn Trường đã dành thời gian trao đổi với cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Viện những thông tin  rất bổ ích./.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]