Giá trị môi trường và dịch vụ môi trường rừng

Rừng là bộ phận không thể thay thế được của môi trường sinh thái, giữ vai trò cực kỳ quan trọng đối với đời sống con người. Ngoài việc cung cấp gỗ củi và các lâm sản khác, rừng có vai trò to lớn trong việc phòng hộ, duy trì môi trường sống như điều hòa khí hậu, điều tiết nguồn nước, hạn chế xói mòn, rửa trôi và hạn chế bão lụt, hấp thụ các bon, duy trì bảo tồn đa dạng sinh học, vv. Các chức năng này của rừng được hiểu là các giá trị môi trường và dịch vụ môi trường

Nguồn: Tạp chí Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn số 15-2006, trang 7-11

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]