Kết quả giâm hom Hồng tùng phục vụ bảo tồn nguồn gen

Hồng tùng còn gọi là Hoàng đàn giả, có tên khoa học là Dacrydium pierrei Hickel (hoặc Dacrydium elatum), thuộc họ Kim giao (Podocarpaceae) là loài cây lấy gỗ, có phân bố rải rác ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Mặc dù có phân bố khá rộng song phân bố không tập trung, lại bị khai thác mạnh để cung cấp gỗ xây dựng và gia dụng nên hồng tùng đã đư­ợc ghi vào Sách đỏ Việt Nam (1996). Do cây có kích th­ước lớn (cao đến 25-30 m) và quả nhỏ, tỷ lệ nảy mầm thấp nên rất khó thu hái hạt giống và gieo ươm phục vụ cho các nhu cầu trồng rừng. Để khắc phục tình trạng trên chúng tôI tiến hành nghiên cứu giâm hom cây Hồng tùng phục vụ bảo tồn nguồn gen.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]