Ảnh hưởng của quản lý lập địa tới năng suất rừng trồng cây keo lá tràm (Acacia auriculiformis) Vùng Đông Nam Bộ

Hiện nay, Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) đã được đưa vào cơ cấu giống cây trồng ở Việt Nam. Đặc biệt rừng trồng Keo lá tràm đã rất thành công trên diện tích lớn ở nhiều vùng như : tập trung ở phía Bắc, miền Trung và Đông Nam Bộ. Do đặc tính của Keo lá tràm là sinh trưởng nhanh, chất lượng gỗ tốt và quan trọng nhất là chống chịu đối với biên độ khí hậu và các loại đất , pH (cả hai điệu kiện chua và kiềm). Là loài cây có thể chống chịu với với các điều kiện đất kiềm hoặc mặn, đặc biệt là cạnh tranh với cỏ tranh và có khả năng cố định đạm từ khí quyển. Do vậy, Keo lá tràm đóng một vai trò to lớn trong chiến lược trồng rừng ở Việt Nam và được chọn làm đối tượng nghiên cứu của dự án.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]