Điều tra đánh giá thực trạng hệ thống vườn ươm và năng lực cung cấp cây con hiện nay làm cơ sở cho việc quản lý quy hoạch mạng lưới vườn ươm phục vụ dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Từ lâu nay việc cung ứng cây con phục vụ trồng rừng hàng năm của các địa phư­ơng phần lớn do các tổ chức lâm nghiệp đảm nhận, ngoài ra các thành phần khác như­ tư­ nhân, tập thể cũng tạo cây con theo đơn đặt hàng của các dự án trồng rừng. Phương thức này đã đáp ứng kịp thời kế hoạch trồng rừng của địa phư­ơng, tạo đư­ợc công ăn việc làm cho ngư­ời lao động, góp phần hoàn thành khối lượng trồng rừng…

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]