Kết quả sinh trưởng của các xuất xứ và gia đình Lim xanh trong rừng trồng bảo tồn tại Cầu Hai, Phú Thọ

Để phục vụ công tác trồng rừng bảo tồn cho loài Lim xanh (Erythroploeum fordii Oliv.), một loài cây họ Đậu quý của nước ta, trong năm 1996-1997, hạt của mười nguồn giống (xuất xứ) từ nhiều vùng phân bố của loài đã được thu hái và trồng tại Cầu Hai, Phú Thọ. Đây là một khảo nghiệm quan trọng nhằm đánh giá tiềm năng sinh trưởng và gây trồng của nhiều xuất xứ trên cùng một dạng lập địa điển hình, nhằm tìm hiểu khả năng trồng rừng bảo tồn và phát triển Lim xanh ở nhiều vùng khác của nước ta. Sau 5 năm gây trồng, sinh trưởng của cây ở rừng trồng cho thấy tiềm năng lớn của loài đối với trồng rừng.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]