Kết quả đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2008 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Kết quả đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2008 TT Họ và tên người hướng dẫn Sinh viên tốt nghiệp năm 2008 Thạc sỹ tốt nghiệp năm 2008 Nghiên cứu sinh đang thực hiện 1 PGS. TS Nguyễn Hoàng Nghĩa 3 2 PGS. TS Ngô Đình Quế 1 5 3 PGS. TS Phạm Quang Thu 6 3 4 TS. Võ Đại Hải 6 1 3 5 TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc 3 1 6 TS. Hà Huy Thịnh 2 1 7 TS. Nguyễn Văn Đức 1 8 TS. Đặng Văn Thuyết 1 9 TS. Phạm Đức Chiến 3 10 TS. Nguyễn Huy Sơn 3 1 11 TS. Trần Văn Con 2 3 12 … [Read more...]

Danh sách cán bộ trên đại học Viện KHLN năm 2008 – Trang 4

TT Họ và tên Trình độ Chức danh, chức vụ 100 Lê Quốc Huy Thạc sỹ NCV, PGĐ Phụ trách 101 Nguyễn Việt Cường Tiến sỹ NCVC, Phó Giám đốc 102 Trần Hồ Quang Thạc sỹ NCV 103 Ngô Thị Minh Duyên Thạc sỹ NCV 104 Nguyễn Minh Chí Thạc sỹ NCV … [Read more...]

Danh sách cán bộ trên đại học Viện KHLN năm 2008 – Trang 3

TT Họ và tên Trình độ Chức danh, chức vụ A B C D 67 Vũ Đình Hưởng Thạc sỹ NCV 68 Nguyễn Thị Hải Hồng Thạc sỹ NCV 69 Nguyễn Thanh Bình Thạc sỹ NCV 70 Kiều Tuấn Đạt Thạc sỹ NCV 71 Hoàng Văn Thơi Thạc sỹ NCVC 72 Nguyễn Thị Hoàng Yến Thạc sỹ NCV 73 Đặng Trung Tấn Thạc sỹ NCV, Giám đốc 74 Võ Ngươn Thảo Thạc sỹ NCV, Phó GĐ 75 Ngô Văn Cầm Thạc sỹ NCV 76 Hứa Vĩnh Tùng Thạc sỹ NCVC, Giám đốc 77 Phạm Trọng Nhân Thạc sỹ NCV, PG đốc 78 Trần Văn Tiến Thạc sỹ NCV 79 Nguyễn Huy Sơn … [Read more...]

Danh sách cán bộ trên đại học Viện KHLN năm 2008 – Trang 2

TT Họ và tên Trình độ Chức danh, chức vụ A B 3 4 34 Bùi Duy Ngọc Thạc sỹ NCV, Phó phòng 35 Nguyễn Xuân Hiên Thạc sỹ NCV 36 Phạm Quang Thu PGS.TS NCVC, Trưởng phòng 37 Đào Ngọc Quang Thạc sỹ NCV, Phó phòng 38 Trần Thanh Trăng Thạc sỹ NCV 39 Bùi Văn Ái Thạc sỹ NCVC, Phó phòng PT 40 Nguyễn Văn Đức Tiến sỹ NCVC, Phó phòng 41 Nguyễn Dương Khuê Thạc sỹ NCVC 42 Hà Huy Thịnh Tiến sỹ NCVC, Giám đốc 43 Phí Hồng Hải Thạc sỹ NCV, Phó GĐ 44 Đoàn Thị Mai Thạc sỹ NCVC, TP … [Read more...]

Danh sách cán bộ trên đại học Viện KHLN năm 2008

TT Họ và tên Trình độ Chức danh, chức vụ A B C D 1 Nguyễn Hoàng Nghĩa PGS.Tiến sỹ NCVCC, Viện trưởng 2 Lương Văn Tiến TSKH CVC, Phó Viện trưởng 3 Võ Đại Hải Tiến sỹ NCVC, Phó viện trưởng 4 Nguyễn Thị Bích Ngọc Tiến sỹ NCVC, Phó Viện trưởng 5 Đoàn Văn Thu Thạc sỹ NCVC, Phó viện trưởng 6 Nguyễn Thị Ngọc Hà Thạc sỹ Kế toán viên 7 Đặng Văn Thuyết Tiến sỹ NCV, Phó phòng 8 Phạm Đức Chiến Tiến sỹ NCV, Phó phòng 9 Đặng Kim Khánh Thạc sỹ Chuyên viên 10 Lương Thế … [Read more...]

Danh sách cán bộ trên đại học của Viện năm 2006

TT Họ và tên Năm sinh Chức danh Năm cấp Học vị Năm cấp Nước cấp Lĩnh vực nghiên cứu 1 Nguyễn Hoàng Nghĩa 1953 PGS 2004 TS 1987 Hungary Sinh học, giống, di truyền 2 Ngô Đình Quế 1944 PGS 2004 TS 1991 Tiệp Lâm sinh 3 Phạm Quang Thu 1959 PGS 2006 TS 1994 VN Bảo vệ thực vật rừng 4 Lương Văn Tiến TSKH 5 Võ Đại Hải … [Read more...]

Danh sách cán bộ của Viện đang làm NCS

TT Họ và tên Nước học Lĩnh vực nghiên cứu 1 Nguyễn Anh Dũng VN Kỹ thuật lâm sinh 2 Đỗ Văn Bản VN Công nghệ gỗ, giấy 3 Trần Duy Rương VN Kỹ thuật Lâm sinh 4 Đặng Thịnh Triều VN Kỹ thuật Lâm sinh 5 Đoàn Văn Thu VN Kỹ thuật máy lâm nghiệp 6 Hoàng Liên Sơn VN Kỹ thuật Lâm sinh 7 Đoàn Đình Tam VN Kỹ thuật Lâm sinh 8 Vũ Tấn Phương VN Kỹ thuật Lâm sinh 9 Nguyễn Quang Trung VN Công nghệ gỗ, giấy 10 Lê Xuân Phúc VN Kỹ thuật máy Lâm nghiệp 11 Lê Quốc Huy Hà Lan Lâm học 12 Trần Hồ … [Read more...]

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2008

Cập nhật tại đây … [Read more...]

23 NĂM ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

I. Cơ sở pháp lý - Viện Lâm nghiệp Việt Nam (nay là Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học ở trong nước theo quyết định số 333/QĐ ngày 14 tháng 12 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính Phủ). - Chuyên ngành đào tạo: theo quyết định 70/QLKH ngày 19/01/1983 của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp gồm 5 chuyên ngành TT Tên chuyên ngành Mã số 1 2 3 4 5 Trồng rừng Lâm học Điều tra quy hoạch rừng Cải tạo đất Bảo vệ rừng 04 … [Read more...]

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2007

Căn cứqui chế tuyển sinh sau đại học số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 09 tháng 4 năm 2002 về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong quy chế tuyển sinh sau đại học, theo kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh (NCS) làm Tiến sĩ (TS) năm 2007, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xin thông báo tuyển NCS năm 2007 như sau: 1. Đối tượng dự tuyển: 1.1. Điều kiện văn bằng: - Thí sinh có bằng đại học chính qui dài hạn loại … [Read more...]

[logo-slider]