Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2011

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

VIỆN KH LÂM NGHIỆP VIỆT NAM ________________

Số: 74 /KHLN-KH

V/v: Tuyển nghiên cứu sinh năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2011

Kính gửi :…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-KHLN-KH ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Căn cứ kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh (NCS) làm Tiến sĩ (TS) năm 2011, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xin thông báo tuyển NCS năm 2011 như sau :

1. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ

Người dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

 1. Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển, và điểm trung bình chung của toàn khóa học đại học phải đạt từ 7,5 trở lên.
 2. Thí sinh có bằng đại học chính qui dài hạn loại giỏi phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, đã có ít nhất 2 bài báo khoa học phù hợp với hướng nghiên cứu, công bố trên Tạp chí khoa học từ cấp ngành trở lên.

Thí sinh có bằng Thạc sĩ khoa học Lâm nghiệp đã có ít nhất 1 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu, công bố trên Tạp chí từ cấp ngành trở lên. Thí sinh có bằng Thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng đại học chính qui đúng chuyên ngành hoặc gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, đã có ít nhất 2 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đã công bố trên Tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ.

 1. Có bài luận, trong đó trình bày rõ ràng vấn đề hay lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và kết quả mong muốn đạt được, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn
 2. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học là giáo sư, phó giáo sư, hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu như trên và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:
  1. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp;
  2. Năng lực hoạt động chuyên môn;
  3. Phương pháp làm việc;
  4. Khả năng nghiên cứu;
  5. Khả năng làm việc theo nhóm;
  6. Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển;
  7. Triển vọng phát triển về chuyên môn;
  8. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
 3. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển: Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng chứng chỉ sau đây:

– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ trong hoặc ngoài nước mà chương trình đàosử dụng một trong 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức, Nga, hoặc Trung.- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.- Có chứng chỉ tiếng Anh iBT 50 điểm hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 400 điểm hoặc IELTS 4,0 điểm trở lên hoặc tương đương.- Có bằng B tiếng Anh trở lên.

 1. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đó có việc làm), hoặc trường (nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không vi phạm pháp luật.
 2. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Viện (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

2. Hình thức thi tuyển: Xét tuyển

Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 5/20113.

Hình thức đào tạo:

– Hình thức đào tạo tập trung: 3 năm đối với những người có bằng Thạc sĩ và 4 năm đối với những người có bằng đại học.

– Hình thức đào tạo không tập trung: 4 năm đối với những người có bằng Thạc sĩ và 5 năm đối với những người có bằng đại học.

4. Hồ sơ dự tuyển:

– Đơn xin dự tuyển: Trong đơn cần ghi rõ chuyên ngành và ngoại ngữ đăng ký dự tuyển, hình thức đào tạo (tập trung hay không tập trung), đối tượng dự thi (thí sinh tự do, cán bộ hành chính sự nghiệp NN, cán bộ thuộc doanh nghiệp), cơ quan công tác, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, hướng đề tài dự kiến và cam kết thực hiện quy chế tuyển sinh SĐH của Bộ GD&ĐT.

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương (với thí sinh tự do).

– Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp thạc sĩ+ bảng điểm và các môn chuyển đổi (nếu có)

– Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ có công chứng.

– Bản khai các công trình khoa học đã công bố cùng 3 bộ bản chụp các công trình đó (bao gồm trang bìa, phần mục lục và bài viết của tác giả trong Tạp chí đó), trong đó có 1 bộ là bản gốc để cơ sở đào tạo đối chiếu.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ (do Bệnh viện đa khoa Nhà nước cấp)

– Quyết định cử đi dự tuyển của cơ quan chủ quản

– Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)

– Bài luận nghiên cứu của nghiên cứu sinh:

– Ảnh màu cỡ 4 x 6 cm (3 ảnh) cùng với 3 phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ Toàn bộ hồ sơ trên trình bày trên khổ A4, theo chiêù dọc trang giấy. Các giấy tờ đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm nộp cho cơ sở đào tạo sau đại học.

5 . Các chuyên ngành đào tạo TS tại Viện:

1- Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (62 62 60 05)

2- Chuyên ngành Điều tra và Qui hoạch rừng (62 62 60 10)

3- Chuyên ngành Kỹ thuật lâm sinh (62 62 60 01)

4- Chuyên ngành Công nghệ gỗ, giấy(62 52 24 05)

5- Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng (62 62 68 01)

6. Đối tượng ưu tiên :

Những thí sinh sau đây thuộc diện ưu tiên: Đồng bào các dân tộc ít người, đang công tác tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa và thương binh. Các thí sinh thuộc 2 hoặc 3 đối tượng trên cũng chỉ được hưởng ưu tiên một lần.

7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ :

Nhận hồ sơ dự tuyển tại: Bộ phận Đào tạo Sau đại họcPhòng kế hoạch khoa học – Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam – Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội

Thời hạn: Trước ngày 30 tháng 4 năm 2010

Liên hệ: Nông Phương Nhung – Bộ phận đào tạo Sau đại học – Phòng kế hoạch khoa học;

Địa chỉ mail: nhung-daotao@fsiv.org.vn

ĐT :04.38. 362 232Fax : 04.38. 389 722;

Để tăng cường đội ngũ cán bộ KHKT của ngành đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp đổi mới, đề nghị các đơn vị tạo điều kiện và cử cán bộ có nhu cầu và đủ điều kiện đi dự tuyển NCS tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Nơi nhận :VIỆN TRƯỞNG

– Như trên;

– Lưu VT, KH.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]