Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực công nghiệp rừng

1 Nhà giâm hom cây lâm nghiệp cải tiến

2 Công nghệ sản xuất ván ép nhiều lớp biến tính, kích thước lớn từ gỗ Bạch đàn Urophylla (Eucalyptus urophylla) làm vật liệu đóng tàu đi biển

3 Sơn chống hà C.HA16 dùng cho tàu thuyền gỗ đi biển

4 Qui trình công nghệ tạo sản phẩm gỗ khối từ ván bóc gỗ Keo

5 Quy trình kỹ thuật bảo quản gỗ nguyên liệu sản xuất đồ mộc bằng chế phẩm BORAG1 và BORAG2

6 Ván dăm sinh học CR-B18 dùng làm vật liệu cách âm, cách nhiệt

7 Quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản ván lạng từ gỗ Dẻ đỏ

8 Quy trình kỹ thuật sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng bằng năng lượng mặt trời

9 Quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản ván bóc từ gỗ Bời lời vàng (Litsea pierrei Lecomte)

10 Sản phẩm keo MUF-E1.M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván dán

Tin mới nhất

Các tin khác