Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực công nghiệp rừng

1. Nhà giâm hom cây lâm nghiệp cải tiến

2. Công nghệ sản xuất ván ép nhiều lớp biến tính, kích thước lớn từ gỗ Bạch đàn Urophylla (Eucalyptus urophylla) làm vật liệu đóng tàu đi biển

3. Sơn chống hà C.HA16 dùng cho tàu thuyền gỗ đi biển

4. Qui trình công nghệ tạo sản phẩm gỗ khối từ ván bóc gỗ Keo

5. Quy trình kỹ thuật bảo quản gỗ nguyên liệu sản xuất đồ mộc bằng chế phẩm BORAG1 và BORAG2

6. Ván dăm sinh học CR-B18 dùng làm vật liệu cách âm, cách nhiệt

7. Quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản ván lạng từ gỗ Dẻ đỏ

8. Quy trình kỹ thuật sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng bằng năng lượng mặt trời

9. Quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản ván bóc từ gỗ Bời lời vàng (Litsea pierrei Lecomte)

10. Sản phẩm keo MUF-E1.M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván dán

 

Tin mới nhất

Các tin khác