Quy trình Đào tạo Tiến sĩ tại Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam

Quy trình đào tạo kèm phụ lục Quy trình đtao TS kem phu luc.2017     … [Read more...]

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2015

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2015. 1. Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Gồm 5 chuyên ngành: a) Lâm sinh (mã số: 62 62 02 05) b) Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 62 62 02 07) c) Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 62 62 02 08) d) Quản lý tài nguyên rừng  (mã số: 62 62 02 11) đ) Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 62 54 03 01) 2. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ: Người dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải có các điều … [Read more...]

Quy chế đào tạo sau đại học Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Chi tiết xem tại file đính kèm: 2013_Quy che dao tao sau dai hoc … [Read more...]