Quy trình đào tạo Tiến sĩ

Chi tiết xem tại file đính kèm: Quy trình đtao TS … [Read more...]

Tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Khuất Thị Hải Ninh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Khuất Thị Hải Ninh với tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn giống tràm có hàm lượng tinh dầu và tỉ lệ 1.8-cineole cao. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp; Mã số: 62 62 02 07. - Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Đình Khả và TS. Phí Hồng Hải - Thời gian và địa điểm tổ chức: 8h30', thứ tư, ngày 2/12/2015 tại phòng 306, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Phường Đức Thắng, Quận … [Read more...]

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2015

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2015. 1. Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Gồm 5 chuyên ngành: a) Lâm sinh (mã số: 62 62 02 05) b) Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 62 62 02 07) c) Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 62 62 02 08) d) Quản lý tài nguyên rừng  (mã số: 62 62 02 11) đ) Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 62 54 03 01) 2. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ: Người dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải có các điều … [Read more...]

Quy chế đào tạo sau đại học Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Chi tiết xem tại file đính kèm: 2013_Quy che dao tao sau dai hoc … [Read more...]