Nghiên cứu xử lý một số loại gỗ rừng trồng từ nhóm 5 đến nhóm 8 làm nguyên liệu đóng tàu thuyền đi biển

Nguyễn Quang Trung

Trung tâm NC chuyển giao Công nghệ Công nghiệp rừng

TÓM TẮT

Gỗ Bạch đàn Urophylla (E. urophylla) là nguồn nguyên liệu tiềm năng, nhưng việc sử dụng loại gỗ này làm nguyên liệu đóng đồ mộc đang còn nhiều hạn chế. Kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu sử dụng gỗ Bạch đàn Urophylla” cho thấy gỗ Bạch đàn Urophylla có các đặc tính cơ vật lý tương đương với gỗ Keo lá tràm (A. auriculiformis) và một số loại gỗ rừng tự nhiên khác đang được sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu đóng đồ mộc. Các khuyết tật như nứt đầu, co ngót và cong vênh trong quá trình chế biến là nguyên nhân chủ yếu khiến loại gỗ này chưa được sử dụng rộng rãi trong các cơ sở chế biến đồ mộc hiện nay. Nhằm hạn chế các khuyết tật và biến dạng của sản phẩm, đề tài đã áp dụng các biện pháp điều tiết quá trình thoát ẩm của gỗ trong quá trình chế biến từ khâu bảo quản gỗ tròn, xử lý gỗ xẻ trước khi sấy và sấy gỗ. Kết quả cho thấy có thể hạn chế đáng kể các loại biến dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng nguyên liệu gỗ. Gỗ Bạch đàn Urophylla có khả năng bám dinh tốt với keo và các chất trang phủ bề mặt. Sản phẩm đồ mộc từ gỗ Bạch đàn Urophylla có vân thớ, màu sắc đẹp.

Từ khóa: Bạch đàn Urophylla, Gỗ xẻ Bạch đàn.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Bạch đàn Urophylla (E. urophylla) là một trong các loài cây trồng rừng chính trong chương trình trồng rừng 5 triệu ha ở Việt Nam hiện nay. Diện tích rừng Bạch đàn Urophylla ở hầu hết các vùng trên cả nước ngày càng tăng nhưng thực trạng sử dụng gỗ bạch đàn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của nguồn nguyên liệu này.

Gỗ Bạch đàn Urophylla có các đặc tính cơ lý tương đương gỗ của các loài keo và một số loại gỗ rừng tự nhiên khác, nhưng do các khuyết tật thường gặp trong quá trình xẻ, sấy nên gỗ bạch đàn nói chung, Bạch đàn Urophylla chưa được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất đồ mộc hiện nay.

Nghiên cứu sử dụng gỗ Bạch đàn Urophylla để sản xuất gỗ xẻ làm nguyên liệu đóng đồ mộc không những góp phần giải quyết khó khăn về nguồn nguyên liệu gỗ cho công nghiệp sản xuất đồ mộc ở Việt Nam hiện nay mà còn nâng cao giá trị và đa dạng hóa sản phẩm của gỗ rừng trồng; góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng rừng và phát triển bền vững rừng trồng Bạch đàn Urophylla.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]