Nghiên cứu sự thay đổi lớp phù thảm thực vật tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Đặng Ngọc Quốc Hưng

Vườn Quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên-Huế

TÓM TẮT

Lớp phủ thảm thực vật rừng giữ vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước, hạn chế lũ lụt, hạn hán, xói mòn đất,… và nó càng có vai trò to lớn trong các khu rừng đặc dụng là bảo tồn hệ sinh thái mẫu chuẩn và các loài động thực vật quí hiếm. Sự thay đổi lớp phủ thảm thực rừng có thể làm mất đi các hệ sinh thái mẫu chuẫn cũng như loài động thực vật quí hiếm do hoạt động của con người hay do các hiện tượng tự nhiên gây nên. Ứng dụngphương pháp viễn thám và GIS để giám sát, đánh giá nhanh sự thay đổi lớp phủ thực vật rừng ở khu vực diện tích rừng mới mở rộng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế của vườn quốc gia Bạch Mã trong các năm 1989, 2001, 2004, 2007 và khả năng tiếp cận làm thay đổi các lớp thảm thực vật rừng của người dân địa phương, góp phần giúp cho ban quản lý vườn quốc gia Bạch Mã có được các thông tin về biến động thảm thực rừng ở khu vực diện tích mới mở rộng và làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp bảo tồn các khu rừng này.

Từ khóa: Lớp phủ thảm thực vật rừng, Bạch Mã

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]